Aleksiej Nawalny

Rosyjski prawnik i działacz polityczny.

Czytaj biografię

Andrzej Poczobut

Polsko-białoruski dziennikarz, więzien polityczny.

Czytaj biografię

Andżelika Borys

Polska działaczka mniejszości polskiej na Białorusi, więzień polityczny.

Czytaj biografię

Anna Walentynowicz

Opozycjonistka w PRL, działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”.

Czytaj biografię

Bogdan Borusewicz

Działacz opozycyjny w czasach PRL, wielokrotny poseł na Sejm, marszałek Senatu VI i VII kadencji.

Czytaj biografię

Henryk Wujec

Polski polityk i fizyk, opozycjonista solidarnościowy.

Czytaj biografię

Henryka Krzywonos

Działaczka opozycji w czasach PRL.

Czytaj biografię

Jacek Kuroń

Opozycjonista, polityk, współzałożyciel KOR-u, były minister pracy i polityki socjalnej.

Czytaj biografię

Jerzy Popiełuszko

Duchowny, kapelan "Solidarności".

Czytaj biografię

Karol Modzelewski

Polski historyk i opozycjonista.

Czytaj biografię

Kornel Morawiecki

Polski polityk i opozycjonista w czasach PRL.

Czytaj biografię

Lech Wałęsa

Przywódca opozycyjny, działacz związkowy i były Prezydent RP.

Czytaj biografię

Piotr Pawlenski

Rosyjski opozycjonista i performer.

Czytaj biografię

Tadeusz Mazowiecki

Polski polityk, ostatni premier PRL, pierwszy premier III RP.

Czytaj biografię