Sławni ludzie zmarli z powodu udaru lub wylewu

Udar jest stanem chorobowym, w którym słaby przepływ krwi do mózgu powoduje śmierć komórek.

Istnieją dwa główne rodzaje udaru: niedokrwienny, spowodowany brakiem przepływu krwi, i krwotoczny, spowodowany krwawieniem, w Polsce nazywany zwykle wylewem. Oba powodują, że części mózgu przestają funkcjonować prawidłowo.

Objawy i symptomy udaru mogą obejmować niemożność poruszania się lub odczuwania po jednej stronie ciała, problemy ze zrozumieniem lub mówieniem, zawroty głowy lub utratę wzroku po jednej stronie. Objawy i symptomy często pojawiają się wkrótce po wystąpieniu udaru.

W 2013 r. około 6,9 mln osób miało udar niedokrwienny, a 3,4 mln osób miało udar krwotoczny. W 2015 r. było około 42,4 mln osób, które wcześniej miały udar i nadal żyły. W latach 1990-2010 liczba udarów, które miały miejsce każdego roku, zmniejszyła się o około 10% w krajach rozwiniętych i wzrosła o 10% w krajach rozwijających się. W 2015 r. udar był drugą co do częstości przyczyną śmierci po chorobie wieńcowej, odpowiadając za 6,3 mln zgonów (11% ogółu). Około 3,0 mln zgonów było wynikiem udaru niedokrwiennego, a 3,3 mln zgonów było wynikiem udaru krwotocznego. Około połowa osób, które miały udar, żyje krócej niż rok. Ogółem dwie trzecie udarów wystąpiło u osób powyżej 65 roku życia.

✝ 24.05.1543
Mikołaj Kopernik
✝ 18.03.1584
Iwan IV Groźny
✝ 22.08.1584
Jan Kochanowski
✝ 28.07.1750
Jan Sebastian Bach
✝ 17.11.1796
Katarzyna II Wielka
✝ 16.04.1828
Francisco Goya
✝ 09.06.1870
Charles Dickens
✝ 08.05.1880
Gustave Flaubert
✝ 12.04.1945
Franklin Delano Roosevelt
✝ 25.01.1947
Al Capone
✝ 06.05.1952
Maria Montessori
✝ 24.01.1965
Winston Churchill
✝ 01.12.1973
Dawid Ben Gurion
✝ 07.02.1979
Josef Mengele
✝ 17.02.1982
Thelonious Monk
✝ 28.09.1991
Miles Davis
✝ 22.04.1994
Richard Nixon
✝ 06.09.1998
Akira Kurosawa
✝ 04.07.2000
Gustaw Herling-Grudziński
✝ 11.02.2004
Ryszard Kukliński
✝ 21.01.2016
Bogusław Kaczyński
✝ 28.09.2016
Szimon Peres

Używamy cookies.

Polityka Prywatności