ratownictwo medyczne

Czy warto podjąć studia na kierunku ratownictwo medyczne i jak się do nich przygotować?

Reforma oświaty ściśle wiąże się z reformą struktury szkolnictwa. Otóż zlikwidowano gimnazja i przywrócono 8-letnią szkołę podstawową, a także 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Po ukończeniu szkoły średniej uczniowie mogą podejść do matury, ale tutaj wiele młodych osób zastanawia się nad swoim dalszym rozwojem, gdyż wybór dalszej ścieżki edukacyjnej jest naprawdę trudny. My dzisiaj przyjrzymy się studiom na kierunku ratownictwo medyczne.

Czy warto zdecydować się na studia na kierunku ratownictwo medyczne?

Wybór kierunku studiów nie jest łatwy. Wszak warto wybierać takie studia, które są zgodne z tym co nas interesuje, a jednocześnie nadają możliwość rozwoju osobistego i godziwego zarobku. W obecnych czasach nie wystarczy już tylko skończyć studia, ale ważne jest, jaki kierunek skończymy, ale również z jakim wynikiem i na jakiej uczelni. Jak nietrudno się domyślić uczelnie państwowe są bardziej prestiżowe i jednocześnie trudniej się na nie dostać. Aktualnie na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na absolwentów kończących kierunki medyczne, czyli np. na absolwentów ratownictwa medycznego. Otóż same studia nie są łatwe, wszak wymagana jest wiedza z zakresu medycyny, ale to nie wszystko. Otóż praca ratownika nie jest łatwa i często musi on radzić sobie z różnymi sytuacjami, zatem wymagana jest również sprawność fizyczna, ale i umiejętność pracy w dużym stresie.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne – zalety

Niewątpliwą zaletą pracy jako ratownik medyczny jest fakt, że ten zawód jest bardzo prestiżowy. Jednocześnie udzielając świadczeń zdrowotnych ratownik jest funkcjonariuszem publicznym, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zatem wszelkie znieważanie jest oczywiście karalne. Jest to praca bardzo odpowiedzialna, a jednocześnie dająca bardzo dużo satysfakcji, gdyż ratuje się życie ludzkie. Ponadto znalezienie obecnie pracy w tym zawodzie nie jest trudne, gdyż występują duże braki kadrowe.  Należy także zwrócić uwagę, że po ukończeniu 3-letniego licencjatu można dalej kształcić się na studiach magisterskich, czy doktoranckich. Absolwenci mogą zostać zatrudnieni w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, a także zarówno w izbach przyjęć, oddziałach intensywnej terapii, a nawet w jednostkach GOPR, TOPR, WOPR. Absolwenci mogą prowadzić również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Jak przygotować się do studiów na tym kierunku?

Oczywiście poza zdaniem obowiązkowych przedmiotów na maturze należy również zdawać biologię oraz jeden dodatkowy przedmiot np. chemię. Jednak najważniejszy jest wynik z matury rozszerzonej z biologi. Dlatego do matury należy skrupulatnie się przygotować. Otóż warto aktywnie uczestniczyć z lekcjach, wszak aktywne uczestnictwo pozwala na lepsze przyswojenie wiedzy. Ponadto po każdej lekcji należy przypominać sobie przerobiony materiał i go powtarzać. Tutaj bardzo przydatny jest  podręcznik „Biologia na czasie”. Tak naprawdę wystarczy tylko pół godzinny dziennie, by świetnie przyswoić wiedzę, szczególnie, że w „Biologii na czasie” materiał podany jest prostej i zrozumiałej formie.  Warto jeszcze uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.

Zasady rekrutacji na kierunku ratownik medyczny

Od studentów, a później już absolwentów kierunku wymaga się duże wiedzy, ale również sprawności fizycznej. Dlatego wiele uczelni, choć nie wszystkie, wymaga od kandydatów zdania testu sprawnościowego. Warto pamiętać, że ratownik medyczny musi działać nie tylko w stresie, ale również w bardzo trudnych warunkach, zatem musi wykazywać się sprawnością. Należy więc do takiego egzaminu odpowiednio się przygotować, zatem zdrowy i aktywny tryb życia jest absolutnie polecany. Nie należy więc rezygnować z lekcji wychowania fizycznego.

Praca ratownika medycznego jest bardzo odpowiedzialna, jednak również ważna społecznie i oczywiście bardzo prestiżowa. Dlatego warto podjąć studia na takim kierunku. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że nie są one łatwe i już na wstępie wymaga się od studentów wiedzy z biologii czy chemii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.