Andżelika Borys

Polska działaczka mniejszości polskiej na Białorusi, więzień polityczny.

Czytaj biografię