Leopold Tyrmand

Populator jazzu w Polsce, pisarz i publicysta.

Czytaj biografię