Włodzimierz Lenin

Przywódca Rosji Radzieckiej, organizator rewolucji październikowej.

Czytaj biografię