Bohdan Chmielnicki

Wódz powstania Kozaków przeciwko Rzeczypospolitej, hetman zaporoski.

Czytaj biografię