Książki biograficzne wydane przez wydawnictwo Nomos

Bronisława Wajs Papusza. Między biografią a legendą

„Rozprawa Magdaleny Machowskiej jest z pewnością kompetentnym i erudycyjnym, dobrze napisanym studium życia i twórczości Papuszy, jakiego dotąd u nas…