Książki biograficzne wydane przez wydawnictwo Lisia Góra

Pomruk

Agent służb specjalnych PRL, tuż przed odejściem na emeryturę kopiuje tajne dokumenty dotyczące inwigilacji profesora Chrapkiewicza-Chapevillea, gromadzone przez wywiad Polski…