Książki biograficzne wydane przez wydawnictwo Instytut Historii PAN

Stefan Adam Zamoyski (1904-1976). Ziemianin, żołnierz, działacz emigracyjny

Stefan Adam Zamoyski był potomkiem jednego z najznamienitszych polskich rodów, który dał krajowi m.in. kanclerza i hetmana wielkiego koronnego z…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności