Książki biograficzne wydane przez wydawnictwo Henryk Grocholski

Wspomnienia bolesne 1917-1919

Wspomnienia bolesne Zofii z hr. Zamoyskich Tadeuszowej hr. Grocholskiej (1866–1957) to opis dramatycznych przeżyć z lat 1917–1919, ściśle powiązanych z…

Moje wspomnienia 1849–1912

"Ze wspomnień wyłania się obraz życia ziemiaństwa tamtych lat, piastowane godności i urzędy, zasługi dla kraju, budowanie potężnej gospodarki rolnej,…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności