Książki biograficzne wydane przez wydawnictwo Graf-ika

Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego

Przedruk na podstawie oryginału, trzy tomy w jednym woluminie Jedno z najlepszych źródeł do poznania życia polskiego w tragicznych chwilach…

Pamięć nie dała się zgładzić. Memory would not be erased

Książka niniejsza zawiera 22 sylwetki ofiar zbrodni katyńskiej. Są tu reprezentowane oprócz oficerów wojska przedstawiciele policji i innych służb, osoby…

Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy

Reprint relacji z podróży po Kresach Józefa Ignacego Kraszewskiego wydanej w Wilnie w 1840 roku. Wydanie paryskie z 1860 ilustrowane…

Podróż więźnia etapami do Syberyi w roku 1854

Na podstawie oryginału z 1866 r. Autor, działacz niepodległościowy, spisał swoje losy wraz z losami innych zesłanych na Sybir. Giller,…

Pamiętniki z pobytu na Syberyi Rufina Piotrowskiego

Reprint wydania z 1860-61 roku. Dzieło Rufina Piotrowskiego zawiera wiele cennych informacji dotyczących Syberii, zesłańców, rosyjskiej administracji oraz ludów koczowniczych…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności