Książki biograficzne wydane przez wydawnictwo EPIGRAM

Kazimierz Twardowski we Lwowie. O wielkim uczonym, nauczycielu i obywatelu

Wielkość Kazimierza Twardowskiego należy rozpatrywać w dwóch wymiarach: globalnym i lokalnym. Wymiar globalny – to jego trwałe miejsce w dziejach…