Książki biograficzne wydane przez wydawnictwo Dębogóra

Dysydent w państwie POPiS

Rozmowa z byłym Marszałkiem Sejmu, Markiem Jurkiem.