Książki biograficzne wydane przez wydawnictwo Ark Media

To jedno

"To jedno" jest kolejnym poematem Elżbiety Musiał, tym razem utworem skomponowanym w kanonie prozy poetyckiej. To psychologiczny portret pary artystów…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności