Nikita Chruszczow

Radziecki polityk, komunista.

Czytaj biografię