Aribert Heim

Austriacki nazista, członek SS.

Czytaj biografię