Książki biograficzne napisane przez: Magdalena Danielewiczowa

Książka
0
(0)

Dosięgnąć przedmiotu

Książka omawia twórczość wybitnego językoznawcy Ferdynanda de Saussure'a, poświęcona została zwłaszcza Saussure'owskiemu dokonaniu dotyczącemu językoznawstwa ogólnego. Czytelnik znajdzie tu ponadto…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności