Książki biograficzne napisane przez: Krzysztof Kloc

Książka
0
(0)

Michał Sokolnicki 1880-1967. Piłsudczyk – historyk – dyplomata

Krzysztof Kloc, pracownik naukowy Katedry Historii Najnowszej w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności