Książki biograficzne napisane przez: Krzysztof Kloc

Michał Sokolnicki 1880-1967. Piłsudczyk – historyk – dyplomata

Krzysztof Kloc, pracownik naukowy Katedry Historii Najnowszej w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności