Książki biograficzne napisane przez: Arkadiusz Morawiec

Zofia Romanowiczowa

Prezentowana publikacja jest poświęcona życiu i pisarstwu Zofii Romanowiczowej (1922-2010). Składają się na nią trzy części. Pierwszą stanowi szkic biograficzny,…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności