Sławni absolwenci Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski został założony w 1994 r. jako połącznie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich oraz opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Nysie. Obecnie uczy się na nim około 15 tysięcy studentów. Uczelnia oferuje 47 podstawowych kierunków, z przewagą kierunków humanistycznych. Kształci studentów zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Większość wydziałów zlokalizowana jest na kampusie, poza Collegium Maius i Collegium Minus, mieszczącymi się przy placu Kopernika. Do jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych należy Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego, Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Opolskiego, a także Administracja.

Jeśli chodzi o miejsce na listach rankingowych, to Uniwersytet Opolski z roku na rok coraz bardziej awansuje. W roku 2020 UO awansował aż o 8 pozycji. W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy zajął bowiem 40 miejsce, a w rankingu obejmującym same uniwersytety 14 miejsce na 24 uczelnie.

Biografia

Magdalena Ogórek

Magdalena Agnieszka Ogórek jest polską prezenterką telewizyjną, działaczką polityczną i historyczką. Urodziła się 23 lutego w Rybniku. Tam też ukończyła…

Biografia

DJ Adamus

Nota biograficzna w przygotowaniu.

Używamy cookies.

Polityka Prywatności