Stefan Kudelski

Polski eletronik, wynalazca, twórca magnetofony reporterskiego Nagra.

Czytaj biografię