Sławni absolwenci École polytechnique fédérale de Lausanne

Biografia

Stefan Kudelski

Polski eletronik, wynalazca, twórca magnetofony reporterskiego Nagra. Dłuższa nota biograficzna w przygotowaniu.

Używamy cookies.

Polityka Prywatności