Jerzy Płażewski

Polski krytyk filmowy i historyk filmu.

Czytaj biografię