Oskarżeni w procesie norymberskim

„Procesem Norymberskim” zwykło się nazywać sądowe postępowanie karne, które było prowadzone w latach 1945-1949 przeciwko największym zbrodniarzom III Rzeszy. Postępowanie to prowadzone było przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze.

W trakcie procesu, który łącznie był prowadzony przeciwko 22 osobom, Sowieci próbowali dowieść, że za zbrodnię katyńską odpowiadają Niemcy. Proces Norymberski był procesem bezprecedensowym z tego względu, że po raz pierwszy została tu zastosowana zasada odpowiedzialności karnej przypisanej przywódcom państwowym za zbrodnie międzynarodowe. Podczas procesu przywódcy zostali oskarżeni o następujące zbrodnie: uczestnictwo w spisku powiązanej z zbrodnią międzynarodową, zbrodnią przeciwko pokojowi, zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości.

Proces Norymberski odbywał się w Pałacu Sprawiedliwości, a akt oskarżenia został opracowany już podczas trwającej wojny. Zawierał on oskarżenia o przestępstwa, które popełnili naziści w czasie wojny. W akcie tym pominięto kwestię okupacji niemieckiej w Polsce, germanizację czy też getta żydowskie. Akt oskarżenia przeciwko nazistom był modyfikowany podczas procesu, co umożliwiło jego rozszerzenie i dołączenie niezbędnych materiałów dowodowych.

Oskarżeni w procesie norymberskim - książkiOskarżeni w procesie norymberskim - powiązane biografie

Biografia

Albert Speer

Albert Speer, czyli Berthold Konrad Hermann Albert Speer urodził się 19 marca 1905 w Mannheim. Był niemieckim politykiem i architektem,…

Biografia

Hermann Göring

Hermann Göring - urodził się w 1883 roku w miejscowości Arienbad w Bawarii. Zbrodniarz wojenny, bohater lotnictwa niemieckiego z czasów…

Biografia

Joachim von Ribbentrop

Joachim von Ribbentrop - urodzony 30 kwietnia 1893 roku w Wesel nad Renem, stracony 16 października 1946 roku w Norymberdze.…

Biografia

Joseph Goebbels

Joseph Goebbels - urodził się 29 października 1897 w miasteczku Rheyd położonym w Nadrenii, nazistowski minister propagandy, wysoki dygnitarz hitlerowski…

Biografia

Martin Bormann

Nota biograficzna w przygotowaniu.

Biografia

Rudolf Hess

Rudolf Hess - urodzony 26 kwietnia 1894 w Aleksandrii, zmarł 17 sierpnia 1987 roku w Berlinie Zachodnim. Żołnierz, działacz partyjny,…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności