Brakuje biografii powiązanej z procesem norymberskim?