Działacze marksistowscy

Antonio Gramsci

Włoski historyk, teoretyk komunistyczny.

Czytaj biografię

Fryderyk Engels

Niemiecki filozof, socjolog i działacz ruchu robotniczego.

Czytaj biografię

Karl Kautsky

Niemiecko-austriacki działacz socjalistyczny, pacyfista i marksista.

Czytaj biografię

Karol Marks

Niemiecki filozof, ekonomista, twórca socjalizmu naukowego, współzałożyciel I Międzynarodówki.

Czytaj biografię

Lew Trocki

Rosyjski rewolucjonista i komunista.

Czytaj biografię

Róża Luksemburg

Działaczka polskiej i niemieckiej socjaldemokracji.

Czytaj biografię

Włodzimierz Lenin

Przywódca Rosji Radzieckiej, organizator rewolucji październikowej.

Czytaj biografię