Książki biograficzne wydane przez wydawnictwo Difin

Milton Friedman

Współczesna myśl ekonomiczna została zdominowana przez dwa główne nurty różniące się oceną roli państwa w gospodarce. Jeden reprezentowany przez Johna…