Adam Smith

Szkocki myśliciel i filozof, nazwany ojcem ekonomii klasycznej.

Czytaj biografię