Sławni Węgrzy


Węgry to kraj śródlądowy, położony w Kotlinie Karpackiej. Jego dwie najdłuższe rzeki, Dunaj i Cisa, dzielą Węgry na trzy części: Transdanubia (na zachód od Dunaju), równina pomiędzy Dunajem i Cisą oraz region Trans-Tisza (na wschód od Cisy).

Biografia

Krzysztof Varga

Nota biograficzna w przygotowaniu.

Biografia

Sándor Márai

Wybitny węgierski prozaik, poeta, publicysta oraz autor licznych powieści Sándor Márai urodził się 11.04.1900 roku w Koszycach, pod nazwiskiem Sandor…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności