Josip Broz Tito

Wieloletni przywódca Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii.

Czytaj biografię

Slavoj Žižek

Słoweński filozof, socjolog i marksista.

Czytaj biografię