Czy wiesz, że:

Joseph Haydn
Po śmierci odcięto Haydnowi głowę - jego zwolennicy chcieli sprawdzić, gdzie umiejscowiony był geniusz artysty. Miejsca tego jednak nie odnaleźli.
Joseph Haydn

Czy wiesz, że:

Janusz Piechociński
Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu.
Janusz Piechociński

Czy wiesz, że:

Sean Penn
Był mężem Madonny, ich małżeństwo trwało 4 lata.
Sean Penn

Czy wiesz, że:

Dalajlama XIV
Urodził się w małej wiosce Taktser w Tybecie.
Dalajlama XIV

Czy wiesz, że:

Guillaume Apollinaire
Pochodził ze szlacheckiej polskiej rodziny o herbie Wąż.
Guillaume Apollinaire

Czy wiesz, że:

Alfons Mucha
Jest autorem czechosłowackiego godła państwowego.
Alfons Mucha

Czy wiesz, że:

David Gilmour
W 2003 r. przekazał cały zysk ze sprzedaży swojego domu fundacji wspierającej bezdomnych.
David Gilmour