Book description

The book "101 najsłynniejszych pisarzy w dziejach Polski i świata" tells the life story of Stanisław Barańczak, Ignacy Krasicki, Hans Christian Andersen, Homer, Sofokles, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Wyspiański, Juliusz Słowacki, Jan Twardowski, Wisława Szymborska, Fiodor Dostojewski i Czesław Miłosz, written by Magdalena Piekara i Marzena Ciupał (Books Sp. z o.o. publisher).

“101 of the most famous writers in the history of Poland and the world is an album edition that will bring you closer to the most outstanding writers.”

Reviews (0)

Oceń książkę

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Book details

Topic: /

Author: /

Publisher: Books Sp. z o.o.

ISBN: 978-83-7738-692-7

Related books

Best books for this month

"101 najsłynniejszych pisarzy w dziejach Polski i świata" is a biography book about Stanisław Barańczak, Ignacy Krasicki, Hans Christian Andersen, Homer, Sofokles, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Wyspiański, Juliusz Słowacki, Jan Twardowski, Wisława Szymborska, Fiodor Dostojewski i Czesław Miłosz.
The author of "101 najsłynniejszych pisarzy w dziejach Polski i świata" is Magdalena Piekara i Marzena Ciupał.
The book was published by Books Sp. z o.o..