Książki biograficzne napisane przez: Przemysław Dąbrowski

Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego a rzeczywistość

„Książka dotyczy myśli i działalności polityczno-prawnej Tadeusza Wróblewskiego (1858-1925). Zagadnienie to jest bardzo wdzięcznym polem badawczym dla historyka prawa –…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności