Książki biograficzne napisane przez: Piotr Dobrołęcki

Listy do Wandy

Osobiste dokumenty i wspomnienia ożywiają historyczne uogólnienia. Inspiracją do powstania tej kroniki stały się listy, jakie na przekór wieloletniej rozłące…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności