Książki biograficzne napisane przez: Paweł Sczaniecki OSB

Karol van Oost OSB. Odnowiciel życia monastycznego w Polsce

Zwiedzający Tyniec o. Karol ostatecznie dał początek odno­wie benedyktynów. On to staje się przedmiotem zaintereso­wania – bohaterem książki. Skąd pochodził,…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności