Książki biograficzne napisane przez: Mieczysław B. Lepecki

W blaskach wojny

Opisując osobiste przejścia i przeżycia na polsko-rosyjskiej wojnie nie mam i nie miałem bynajmniej zamiaru stworzyć jakiejś rzeczy ściśle wojskowej…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności