Książki biograficzne napisane przez: Marta Ostrowska-Bies

Karl Grosser. Śląski architekt (1850-1918)

Monografia poświęcona wrocławskiemu architektowi Karlowi Grosserowi, którego działalność przypadła na niezwykle ciekawy okres w dziejach architektury – schyłek XIX-wiecznego historyzmu…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności