Książki biograficzne napisane przez: Łukasz Front

Żywot kapłana poczciwego

„Żywot ks. Stanisława Piątka (1906–1988), kapłana archidiecezji krakowskiej, przypadł na trudny okres historii. Człowiek ten – choć skromny i niepozorny…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności