Książki biograficzne napisane przez: Józef Malinowski

Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tom 1. Okres międzywojenny

Książka jest pierwszym tomem szerszej publikacji poświęconej doktorom honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z rozproszonych materiałów źródłowych…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności