Książki biograficzne napisane przez: Jerzy Dynin

Aryjskie papiery

Wstrząsający pamiętnik Jerzego Dynina, młodego Polaka żydowskiego pochodzenia, który przeżył wojnę, podając się za polskiego arystokratę. Swe wspomnienia spisał w…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności