Książki biograficzne napisane przez: Andrzej Małysa

Generał Antoni Giełgud (1792-1831). Działalność wojskowa

Niniejsza publikacja to rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 2012 roku. Stanowi ona…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności