Sławni absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego


Uniwersytet Łódzki (UŁ) należy do największych uniwersytetów w Polsce. Uczelnia powstała w 1945 roku. Kontynuowała dorobek kilku szkół wyższych z okresu międzywojennego – Łódzkiego Instytutu Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych oraz Wolnej Wszechnicy Polskiej.

W rankingu amerykańskiego tygodnika The Times z 2007 roku uczelnia znalazła się w gronie 500 najlepszych uczelni na całym świecie. Ranking przeprowadzony w 2021 roku przez QS World University Rankings: Emerging Europe and Central Asia dał uczelni 78 miejsce na liście uczelni wyższych.

Na początku swojego funkcjonowania UŁ miał trzy wydziały, humanistyczny, prawno-ekonomiczny oraz matematyczno-przyrodniczy. W tym czasie zatrudniał ponad 500 pracowników. Naukę na UŁ w 1945 roku rozpoczęło ok. 7 tys. studentów. Obecnie w murach uczelni kształci się ponad 30 tys. studentów i pracuje ok. 4 tys. pracowników, z czego więcej niż połowa to pracownicy naukowi. Pierwszymi rektorami UŁ były wybitne postacie polskiej nauki: Tadeusz Kotarbiński (1945-49), Józef Chałasiński (1949-52) oraz Jan Szczepański (1952-1956). Od 2020 roku funkcję rektora UŁ pełni prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska.

Biografia

Michał Fajbusiewicz

Polski dziennikarz telewizyjny. Dłuższa nota biograficzna w przygotowaniu.

Biografia

Magda Femme

Nota biograficzna w przygotowaniu.

Biografia

Maria Janion

Maria Janion – urodzona 24 grudnia 1926 roku w Mońkach badaczka, historyk literatury, krytyk literacki. Eseistka. Profesor Instytutu Badań Literackich…

Biografia

Leszek Kołakowski

Leszek Kołakowski – urodził się 23 października 1927 r. w Radomiu. Był filozofem, prozaikiem, publicystą i eseistą. Jego matka zmarła,…

Używamy cookies.

Polityka Prywatności